гл.страница    тризнание   два пандава    бородинегин    лимерики  
   золотые стихи        маат          листагон           махавира       переводы  


ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МИТЬКОВ,
или житие великого митька Иисуса по кликухе Христос,
как он тащился
и как его замочили враги

EVANGELIVM SECVNDVM DEMETRICVLOS
seu uita magni demetriculi Iesu cognomento Christi
quomodo tractus est
et quomodo inimici eum madidaverunt


Demetrio amico, viro illustrissimo,
inspiratori huius opusculi,
versionem suam temerariam, provisoriam et immaturam
dedicare audet
Andreas Koval
.


Гл. I

Cap. I

1. Вначале всё было до фени.

1. In principio erant omnia usque ad agrippinulam.

2. И до фени было Богу.

2. Et usque ad agrippinulam erant Deo.

3. И до фени был всем Бог.

3. Et usque ad agrippinulam erat omnibus Deus.


Гл. II

Cap. II

1. Хиповал тогда чувак Иосиф, плотничал и напрягался.

1. Cynicabatur tunc Ioseph ueir, lignabatur enitebaturque.

2. А когда пришло время, приспичило ему жениться на тусовой герле Марии.

2. Tempore autem adueniente pruriit ille ad Mariam, kouram congregationalem, sibi nubendam.

3. Да и сестрёнка была не прочь.

3. Nec sororcula abhorruit.

4. И взял он её к себе на хату, но сам оказался слаб.

4. Et assumpsit eam ad oekum suum, sed ipse imbecillus euasit.

5. Входил к ней по нескольку раз в день и уходил ни с чем.

5. Introibat ad eam pluries singulis diebus, at cum nihilo egrediebatur.

6. И потеряла Мария надежду поймать кайф.

6. Et perdidit Maria spem kaifi capessendi.


Гл. III

Cap. III

1. И усёк Бог, что Иосиф не канает ни в борщ, ни в Красную Армию.

1. Et proflagellauit Deus, quia Ioseph nec in ius betaceum, nec in Exercitum Rubrum conuenit.

2. А Мария, жена его, помирает, ухи просит.

2. Maria autem, uxor eius, moritur, ius piscarium petit.

3. И решил Он Марии устроить ништяк.

3. Et decidit Ille nih’lum exstruere Mariae.

4. Ночью вошел в дом её, но Мария не дрыхла.

4. Nocte intrauit in casam eius, Maria autem non soporabat.

5. Заметила вошедшего и говорит: А не пошёл бы ты, чувак?!

5. Adnotauit intrantem et inquit: Nonne uadas retro, ueir?!

6. Господь ей в ответ: Я Тот, Кого ты ждешь.

6. Dominus autem ei pro responsione: Ille Ego sum, Quem exspectas.

7. Обрадовалась Мария и закричала: Слава Богу, дождалась, иды сюда!

7. Gauisa est Maria et clamauit: Laus Deo, completa est exspectatio, heic i!

8. Но Господь был крут и отвечал: Раскатила ты губу, сестрёнка.

8. Dominus tamen arduus fuit et respondit: Protrusisti tu labrum, sororcula.

9. Мария в ответ: Дык, Господи! И слышит голос ангела:

9. Maria autem pro responsione: Tamen, Domine! Et audit uocem angeli:

10. Мария, прикрути фитилёк, коптит.

10. Maria, lucernulae mergulum substringe, quia fumescit.

11. И прикрутила она фитилёк, и вошёл к ней Господь.

11. Et substrinxit lucernulae mergulum, et intrauit ad eam Dominus.

12. А поутру Он слинял, сказав: Родится у тебя, сестрёнка, крутой чувак, и будет он настоящим митьком.

12. Mane autem expalluit dicens: Nascetur tibi, sororcula, ueir arduus, et uerus erit Demetriculus.

13. Но Мария давила массу в люле и не услыхала ничего.

13. Sed Maria massam in cunis premebat nec quidquid audiuit.

14. И родился вскоре у неё отпрыск, и назвали его Иисусом, что на еврейском Митя.

14. Et mox nata est ei propago, et nuncuparunt eum Iesum, quod Hebraeice Demetriculus.


Гл. IV

Cap. IV

1. Шёл Иисус вдоль моря Галилейского и увидел двух чуваков пашущих.

1. Ibat Iesus iuxta mare Galilaeum et uidit duos ueiros arantes.

2. И сказал им: Айда со Мной, будете настоящими митьками.

2. Et dixit eis: Agite Mecum, ueri eritis Demetriculi.

3. И завязали они горбатиться и пошли за Ним.

3. Et uinxerunt gibberari, et secuti sunt Eum.

4. Дальше увидели они ещё чуваков и тех тоже призвали на сейшн.

4. Vltra alios uiderunt ueiros et eos quoque ad synagogam conuocauerunt.

5. И стало братушек пятеро.

5. Et facti sunt fraterculi quinque.

6. И пошли они по сёлам, дабы забодать тех, кто без понятия.

6. Et ibant per castella, ut eos cornu percuterent, qui sine notione essent.

7. И достали многих.

7. Et attigerunt multos.

8. Tащились от них пипл и шли следом, ловя неземной кайф, в ожидании вечного оттяга.

8. Traxerunt de eis laos et secuti sunt <eos>, kaifum ultraterrestre capientes retensionemque aeternam adspectantes.

9. Ибо это им посулил Христос.

9. Quia illam promisit eis Christus.


Гл. V

Cap. V

1. И услыхал Иисус, что в пустыне гоношится дьявол.

1. Et audiuit Iesus diabolum in deserto sollicitavisse.

2. И решил его побороть.

2. Et decidit eum deluctari.

3. Но Он был сорок дней не жравши и дошёл до ручки.

3. Sed fuit nihil deuorans quadraginta diebus et usque ad ansam peruenit.

4. А супостат был хитёр и замыслил худое.

4. Contrarius autem subdolus fuit et mala excogitauit.

5. Напрягись, — говорит, — преврати камни в хавку, ведь нечего тебе жрать.

5. Enitere, — dixit, — et lapides in escam conuerte, quia nihil habes ad devorandum.

6. Иисус ему в ответ: Грешно митьку истинному напрягаться ради брюха своего.

6. Iesus autem illi pro responsione: Peccatum est uero Demetriculo eniti uentris sui gratia.

7. Tогда приступил к нему враг вторично и говорит: Сигани со скалы, ведь вроде ничего тебе не будет.

7. Tunc iterum aggressus erat ad Eum inimicus et dicit: Cernua a rupe, quia nihil typo tibi erit.

8. Отвечает Иисус: Tы посмотри, где Я, а где скала! Баловство все это.

8. Respondit Iesus: Specta, ubi Ego sum, et ubi rupes est! Procacitates sunt omnia ista.

9. В третий раз задвигает дьявол: Признай, что сынку передо мной, и я Тебе весь мир подарю.

9. Tertio promouet diabolus: Confitere se filiolum esse ante me, et ego Tibi omnem donabo mundum.

10. Иисус ему: А зачем он Мне? У Меня нет столько места, да и облом Мне.

10. At Iesus ei: Quid Mihi cum eo? Spatium tale non habeo, et insuper defractus Mihi est.

11. И понял враг, что отымели его в полный рост.

11. Et intellexit inimicus, quia cohibitus est in plenam staturam.


Гл. VI

Cap. VI

1. Придя из пустыни, собрал Иисус сейшн из братушек и чуваков.

1. Rursum e deserto ueniens conuocauit Iesus synagogam ex fraterculis ueirisque.

2. И учил сынков, говоря:

2. Et docebat filiolos dicens:

3. Не напрягайтесь ни в жизни своей, ни в помыслах, ибо лишь оттянувшиеся кайфуют.

3. Nolite eniti nec in uita sua, nec in cogitationibus, quia soli retensi kaifantur.

4. Не одевайтесь попсово, ибо лишь те счастливы, кому до фени.

4. Nolite demotice uestiri, quia ii soli felices sunt, quibus usque ad agrippinulam.

5. Не водитесь с лохами и мажорами, ибо они суетливы.

5. Nolite cum opis meizonibusque conuersare, quia uani sunt.

6. Не пренебрегайте питием, но и знайте меру.

6. Nolite potum neglegere, sed mensuram quoque scite.

7. Не долбитесь без нужды, но для оттяга.

7. Nolite tundi absque necessitate, sed ad retendendum.

8. Пусть вам всё настолько будет по сараю, чтобы левая рука не знала, что делает правая.

8. Tantopere sint uobis omnia iuxta horream, ut nesciat laeua uestra, quid dextera faciat.

9. Не заботьтесь о еде и крове, ибо лишь без напряжения обломится вам.

9. Nolite de esca tectoque curare, quia sine nisu tantum defringetur uobis.

10. Не просите — и будет вам дано, не ищите — и найдете. А тот, кто делает — тому опаньки.

10. Nolite petere — et dabitur uobis, nolite quaerere — et inuenietis. Qui autem facit — ohellum illi.


Гл. VII

Cap. VII

1. Дык вам говорю, кто не пустит всё побоку, тот в полный рост не оттянется.

1. Tamen dico uobis: qui iuxta latus omnia non mittat, in plenam staturam haud retendetur.

2. Кто-то, подойдя поближе, спросил: Что же делать, чтобы всё было до фени?

2. Quidam adpropinquans quaesiuit: Quid autem agam, ut sint omnia usque ad agrippinulam?

3. Иисус сказал: В полный рост оттянуться могу лишь Я, а все напряжены будут.

3. Iesus dixit: In plenam staturam Ego solus retendi possum, omnes autem enisi erunt.

4. А всё-таки — исполняй, что заповедано, и получишь.

4. At nihilominus — exple, quod mandatum est, et obtinebis.

5. Вопрошавший отвечает: Я и так всё это знаю.

5. Quaerens respondit: Noui iam omnia ista.

6. А Иисус ему: Не приторговывай, и всё обломится.

6. Iesus autem ilii: Noli subuendere, et omnia defringentur.

7. Но после этого обломился вопрошавший и отвалил.

7. Sed postea defractus est quaerens et sustulit.


Гл. VIII

Cap. VIII

1. И надо было двигать им дальше, и повёл Он братушек к озеру.

1. Et necesse erat eis ultra movere, et duxit Ille fraterculos ad lacum.

2. И искали они лодку, и не смогли надыбать.

2. Et quaerebant lintrem, reperire tamen non potuerunt.

3. Иисус, видя это, выдал: Коли приспичило не получите!

3. Iesus hoc uidens edidit: Si pruritis, non obtinebitis!

4. Не врубились братушки, переспросили.

4. Non infissi sunt fraterculi, rursum sciscitauerunt.

5. А Он вознегодовал: Какое слово вам не понятно?

5. Ille autem indignatus est: Quid uerbum non intellegitis?

6. Сипанулись те и отвечают: Лодки-то нет, как дальше двигать?

6. Abhorruerunt illi et respondent: Linter autem deficit, quomodo ultra movebimus?

7. Ответил им Иисус: А вот так!

7. Respondit illis Iesus: Nam taliter!

8. И появилась лодка, вошли в неё братушки и отплыли.

8. Et apparuit linter, intrarunt in eam fraterculi et absoluerunt.

9. А Он шёл рядом по воде.

9. Ille autem super aquam prope ibat.

10. Просекли они такой атас и спрашивают: Как это?

10. Proflagellauerunt talem semasiam et quaerunt: Quomodo?

11. Иисус ответил: Весьма развитая поверхность, вот и сообщаюсь без напряга.

11. Iesus respondit: Superficies euolutissima est, quare et communicor sine nisu.

12. И поняли спросившие, что за падло их держат, и решили сами попробовать, но фраернулись.

12. Et intellexerunt quarentes, quia pro cadauere tenerentur, atque ipsi attentarunt, sed aristi facti sunt.

13. И порешили меж собой: Крут, а мы перед Ним сынки.

13. Et determinauerunt inter se: Arduus est, nos autem filioli sumus ante Eum.


Гл. IX

Cap. IX

1. И пошёл Он в другой город с братушками.

1. Et egressus est in alteram ciuitatem cum fraterculis.

2. А когда подвалили они к воротам, увидели чуху, хоронящую своего единственного сына.

2. Cum autem ad portam sustulissent, uiderunt ueiram unigenitum filium suum sepelientem.

3. Увидел это Иисус и сказал: Вытри нюню, подруга.

3. Vidit hoc Iesus et dixit: Absterge mucum, amica.

4. И коснулся отбросившего коньки.

4. Et tetigit illum, qui equulos eiecerat.

5. Мёртвый поднялся и понёс крутой бред.

5. Resurrexit mortuus et delirium arduum proferebat.

6. И у всех видевших это сыграло очко на минус, и они сказали: Крутой, а мы перед ним сынки.

6. Et omnibus, qui hoc uiderunt, lusit punctum in elasson, et dixerunt: Arduus est, nos autem filioli sumus ante Eum.

7. А когда они вошли в тот город, встретилась Иисусу герла, которая приторговывала собой.

7. Cum autem in ciuitatem illam intrassent, uenit obuiam Iesui koura quaedam quae se ipsam subuendebat.

8. А за ней бежали лохи и пытались её замочить.

8. Eam autem opae persequebantur fugientes et madidare eam attentabant.

9. И сказал тогда Иисус: Кто тут самый грамотный?

9. Et dixit tunc Iesus: Quis hic est litteratissimus?

10. А все молчали, не ответили.

10. Omnes autem tacuerunt, non responderunt.

11. Tогда обратился он к герле: Дык, оттянемся, — и они ушли.

11. Tunc ad kouram reuersus est: Tamen, retendamur! — et abierunt.

12. А лохи разошлись, отсосав.

12. Opae autem dissipauerunt sugentes.


Гл. X

Cap. X

1. И сказал вскоре Иисус братушкам: Выступаем в Иерусалим!

1. Et dixit mox Iesus fraterculis: Egrediamur in Hierosolyma!

2. И начали они сообщаться.

2. Et coeperunt communicari.

3. А когда шли по дороге, встречающие их чуваки ломали сучья и бросали под ноги.

3. Cum autem iter facerent, ueiri obuiam exeuntes ramas frangebant et sub pedes illis iacebant.

4. А некоторые скидывали свой прикид и постилали на дороге.

4. Nonnulli autem adiecturam suam exuebant et super uiam consternebant.

5. Tак пришли они в Иерусалим и устроили там сразу же раздачу.

5. Sic uenerunt in Hierosolyma et statim dapem hinc exstruxerunt.

6. Лохам мало не показалось, и решили они замочить пришедших.

6. Opis autem haud paruum apparuit, et deciderunt aduenas madidare.

7. Но не к чему было поначалу пристебаться.

7. Sed deficiebat in principio, ad quod affutuerentur.

8. Задумали было устроить гнилой базар с крутым разворотом.

8. Cogitauerunt primo forum exstruere putidum ardua cum tergiuersatione.

9. Но те, кто поумней, поняли, что это не тема.

9. Sed illi qui sapientiores essent intellexerunt non thema esse.

10. И решили действовать ушло.

10. Et deciderunt nasute agere.

11. Приступили к Нему лохи иерусалимские и решили Его напрячь, спрашивая:

11. Aduenerunt ad Eum opae Hierosolymitani et deciderunt Eum enisum facere interrogantes:

12. Платить ли бабки кесарю или послать?

12. Soluamus aniculas Caesari aut mittamus?

13. Иисус им в ответ: Заподлицо меня держите, пипл, ибо ясно: кесарю — кесарево, а остальное — на оттяг.

13. Iesus eis pro responsione: Pro cadauere Me tenetis, laos, quia clarum est: quod est Caesaris, Caesari, reliqua autem ad retendendum.

14. А вы по мизеру тащитесь и ловите кайф на чужом напряге.

14. Vos autem iuxta ptochon trahimini ex nisuque alterius kaifum capitis.

15. Иды сюда, — говорите чувакам, — и с говном их кушайте.

15. Heic i, — dicite ueiris, — et cum merda istos manducate.

16. И пошел прочь Иисус, потому что не любил лохов.

16. Et abiit Iesus, quia opas non amauit.


Гл. XI

Cap. XI

1. Собрались они всем кодлом отметить Пасху в Иерусалиме, оттянуться в полный рост.

1. Congregati sunt omni ochlo, ut Pascham in Hierosolymis agerent, in plenam staturam se retenderent.

2. И принесли на хату жратвы и горючего, и последний припёрся Иисус.

2. Et attulerunt ad oekum uoramen atque inflammaturam, et ultimus adclausit Iesus.

3. И сказал Он: Берите, хавайте!

3. Et dixit iis: Accipite, escamini!

4. Налил им вина: Берите, бухайте!

4. Vinum illis fudit: Accipite, quatite!

5. Ибо хавчик — Моё тело, и бухло — Моя кровь!

5. Quia esca est corpus Meum, et quassatio — sanguis Meus!

6. А кто не знает этого — тот слаб.

6. Qui autem id nescit, imbecillus est.

7. И приступили братушки к столу, и ужрались.

7. Et aggressi sunt fraterculi ad mensam, et euorauerunt.

8. Иисус же недавно завязал и сидел потому как стекло.

8. Iesus autem nuper vinxit, unde et sedebat sicut uitrum.

9. А когда уквашенные стали падать под стол, сказал им Иисус:

9. Cum autem permustati sub mensam cadere incepissent, dixit eis Iesus:

10. Скоро один из вас Меня застучит.

10. Mox unus uestrum Me propulsaturus est.

11. И стали все подходить к Нему и спрашивать: Кого за падло держишь?

11. Et inchoauerunt omnes ad Eum adueniebant et interrogantes: Quem pro cadauere tenes?

12. И спросили все, кроме Петра, который был в состоянии готовальни.

12. Et interrogauerunt omnes, excepto Petro, qui fuit in statu paraturae.

13. А Иуда Искариот подошёл и сказал: Дурилка картонная, не я ли тот?

13. Iudas autem Iscariotes aduenit et dixit: Numquid ego sum ille, scurrula chartacea?

14. Иисус ему: Дык, братушка!

14. At Iesus illi: Tamen, fratercule!

15. И от испуга обстругал Иуда самого себя.

15. Et ex metu dolauit Iudas se ipsum.


Гл. XII

Cap. XII

1. Увидел Иисус, что народ не вяжет лыка, и поднял всех и повёл отрезвить в сад.

1. Vidit Iesus populum haud corticem colligasse, expergefecit omnes et in praedium duxit ad sobriandum.

2. Но, придя в сад, попадали все с пьяными криками и, пока давили массу, не заметили, как Иисус отошел в сторону.

2. Sed in praedium aduenientes ceciderunt omnes cum clamoribus ebriosis et, dum massam premerent, haud notauerunt Iesum abiisse.

3. Почувствовал Он Себя хреново и взмолился:

3. Sensit Se Ille armoraciter et orauit:

4. Ёлы-палы, да минет Меня чаша сия.

4. Abietes-stipites, transeat a Me calix iste!

5. В то время шли по саду сторожа и приметили кричащего Иисуса.

5. Tunc temporis ibant per praedium custodes et Iesum clamantem notauerunt.

6. И замочили Его и повели в суд.

6. Et madidauerunt Eum, et in iudicium duxerunt.

7. А братушки, проснувшись, увидели, что его нет, и решили ловить отходняк без него.

7. Fraterculi autem expergefacti uiderunt Eum defecisse, et deciderunt sine Eo secessionem capere.

8. И прежде, чем три раза успел прокричать петух, заново заквасили.

8. Et, antequam ter gallus cantauerat, iterum demustauerunt.


Гл. XIII

Cap. XIII

1. Узнав о том, что замочили лохи Иисуса, приступили к Иуде и кричали:

1. Cognoscentes autem opas Iesum madidauisse, aggressi sunt <fraterculi> ad Iudam clamitantes:

2. А ведь это ты, Мирон, Иисуса убил!

2. Nam tu, Miro, Iesum occidisti!

3. И сообщил им Иуда полученные бабки, а сам бросился со скалы и накрылся.

3. Et communicauit iis Iudas aniculas obtentas, ipse autem a rupe deorsum se misit et obtectus est.

4. В отчаянии решили братушки охраняющих повязанного Христа поиметь.

4. In desperatione deciderunt fraterculi illos cohibere qui Iesum conligatum custodissent.

5. Пошли туда, где Его держали и просят: Нашему тут одному лапти плетут.

5. Venerunt ibi, ubi Eum tenerent, et petunt: Vni nostrum calceamenta hic conserunt.

6. Но вышли к ним самые отрывные и отымели на раз их всех.

6. Sed exierunt ad eos abruptissimi et statim omnes cohibuerunt.

7. И дошло до протрезвевших, что опаньки Иисусу.

7. Et aduenit ad sobrientes ohellum esse Iesui.


Гл. XIV

Cap. XIV

1. Понтий был не лохом, но чуваком был гнилым и мажорным.

1. Pontius non fuit opa, sed ueir fuit putidus ac meizon.

2. Привели к нему Иисуса.

2. Adduxerunt ad eum Iesum.

3. Понтий сразу же и пояснил: Отрывался, чадо, так и будешь вкушать.

3. Pontius statim ac adnotavit: Abruptus es, infans, quia et degustabis.

4. Иисус ему в ответ: Знаешь ли ты, сынку, что со Мной трудно бороться?

4. Iesus ei pro responsione: Scisne, filiole, difficile esse Mecum luctari?

5. Tут решил Понтий, что говорящий просто оборзел, и решил ему-таки вломить.

5. Tunc decidit Pontius, ut dicens uertragus simpliciter factus esset, et decidit eo nihilominus infringere.

6. Вывел Христа на площадь, где шла тусовка, и спросил лохов: Замочим Eго?

6. Eduxit Christum in forum, ubi congregatio procederet, et interrogauit opas: Madidemusne Eum?

7. И лохи кричали: Мочи Eго! Мочи!

7. Et opae clamabant: Madida Еum! Madida!

8. И послушался их Понтий.

8. Et oboediuit eis Pontius.


Гл. XV

Cap. XV

1. И замочили лохи Иисуса.

1. Et madidauerunt opae Iesum.

2. Висел Он на кресте и почувствовал, что опаньки Ему.

2. Pendebat Ille in cruce et sensit ohellum Sibi esse.

3. И взмолился: Ёлы-палы, Господи, втыкаю!

3. Et orauit: Abietes-stipites, Domine, insero!

4. Но понял, что шары не будет, и коньки склеил.

4. Sed intellexit gratuito sibi haud fore, et equulos conglutinauit.

5. А когда висевший начал штынять, братушки стырили Его и прикопали недалече.

5. Cum autem pendens foetere incepisset, corripuerunt Eum fraterculi atque prope subsepelierunt.

6. Через три дня оказалось, что оклемался он и слинял из гроба.

6. Post tres dies euasit, quia ad sanitatem reuersus est et expalluit e sepulchro.

7. И явился братушкам своим в сиянии, беззаботный и уквашенный.

7. Et apparuit fraterculis suis in splendore, sine curis ac permustatus.

8. После чего вознёсся к Отцу Своему, чуваку ещё более крутому.

8. Postea autem assumptus est ad Patrem Suum, ueirum etiam arduiorem.

9. И встретил Его Бог, и сказал: Здравствуй, Митя. Не бойся, больше никто Тебя не обидит.

9. Et uenit Ei Deus obuiam, et dixit: Aue, Demetricule. Noli timere, nemo Te plus laedet.

10. И оттянулись по-божески вдвоем, в полный рост, на раз, беззаботно и несуетливо, разделив кайф и крутняк по-христиански.

10. Et retensi sunt ambo diuiniter, in plenam staturam, statim, sine curis ac uanitate, kaifum et arduitatem Christianiter condiuidentes.


 

© Михаил Шильман (см. оригинал с иллюстрациями на сайте автора)
© Перевод с русск. Коваль А.Н.

   гл.страница    тризнание   два пандава    бородинегин    лимерики  
   золотые стихи        маат          листагон           махавира       переводы