Šių naktelį, per naktelį
Nemigau, nemigau.
Su broleliu obelėlę
Sodinau, sodinau.

Prigyk, prigyk, obelėle,
Valyvai, valyvai.
Nokink savo obuolėlius
Raudonai, raudonai.

Aš priskinsiu obuolėlių
Raudonų, raudonų,
Ir nunešiu mergužėlei
Dovanų, dovanų.